Elektro

Elektrorevize

 Provádíme:

  • výchozí tak i periodické

  • u el. instalací naší firmou jsou samozřejmostí

  • revize odběrného místa pro osazení elektroměru a potvrzení přihlášky k odběru elektrické energie pro rozvodné závody (ČEZ)

Veškeré revize jsou prováděny dle platných norem kvalifikovaným revizním technikem.